CS4 מגוון ורב תרבותיות

CS4 Medicine CS4 nature CS4 welfare CS4 security CS4 society
פיתוח אפליקציה למיזם "מדרסה"

הסטודנטים מחמוד יאסין, ראג'ח עיאשה, לינא מנסור ווידאד בולוס פיתחו אפליקציה מיוחדת המסייעת ללומדי ערבית עבור המיזם "מדרסה" מיזם חברתי-קהילתי-טכנולוגי ללימוד ערבית מדוברת בחינם ולכולם.

האפליקציה כוללת גם רכיב זיהוי קולי שיאפשר לעשרות אלפי התלמידים בקורסים המקוונים לתרגל את ההגייה שלהם בערבית.

הפרויקט בוצע במסגרת הקורס "פרויקט תעשייתי" בהנחיית פרופ' אלכס ברונשטיין – קורס הממוקד בשיתופי פעולה עם התעשייה ובעתיד גם יוביל לשיתופי פעולה עם עמותות חברתיות שונות.

קראו עוד

הסטודנטים יצרו יחד תשתית יעילה לבוטים המנהלים שיחות עם התלמידים. הבוט (רכיב זיהוי קולי) שייצרו עתיד לנהל שיחה בשפה הערבית המדוברת וללמד סטודנטים חדשים להגות מילים ולקיים שיחה בנושאים שונים בערבית. השיחות נכתבות על ידי הצוות הפדגוגי של מדרסה, והסטודנטים פיתחו עורך שינתב את רמת השיחה והתוכן בהתאם לידע שצבר כל תלמיד בקורסים המקוונים.

צפו בכתבה