CS4 לרפואה

CS4 Medicine CS4 nature CS4 welfare CS4 security CS4 society
שולטות במצבי חירום
שולטות במצבי חירום

טל אלון וירדן שפירא סטודנטיות בתוכנית המצוינות "לפידים" בפקולטה, פיתחו מערכת מידע חדשנית עבור המרכז הרפואי לגליל. המערכת נועדה לסייע להנהלת המרכז לקבל החלטות מושכלות ומבוססות מידע בשעת חירום. השתיים ביצעו את הפרויקט בהנחיית פרופ' בני קימלפלד, האחראי האקדמי של תוכנית לפידים.

המערכת שפותחה מציגה להנהלת המרכז הרפואי, בתצוגה נוחה וידידותית, מגוון גדול של נתונים חיוניים בזמן אמת: מספר האנשים במחלקה, צפי אשפוזים, צפי שחרורים, וזמינות של חדרי ניתוח ושל מנות דם. כדי לקבל את המידע הזה, הצוותים הרפואיים נדרשו עד עכשיו לפנות לאנשי המחשוב. כעת מידע חיוני זה זורם אליהם במהירות ומציג בפניהם תמונה מלאה המסייעת בטיפול יעיל ומהיר יותר. המערכת הופעלה בתרגיל מלחמה בבית החולים והוכיחה את עצמה.

צפו בכתבה

טכנולוגיה המתקנת תת-ייצוג של נשים במחקרים קליניים

מאמר חדש של חוקרות בפקולטה למדעי המחשב ע"ש טאוב בטכניון, תלמידת תואר שלישי שונית אגמון ודר' קירה רדינסקי, בשיתוף עם ד״ר אריק הורביץ מ-Microsoft Research מציג הטיה ספציפית המשפיעה על יישום ממצאיהם של מחקרים קליניים: תת-ייצוג של נשים במחקר הקליני, במאמר שהתפרסם ב JAMIA – כתב העת של האגודה האמריקאית לאינפורמטיקה רפואית, מתארות החוקרות הטיה זו ומציגות כלים ייעודיים המתקנים אותה וכך עשויים לשפר את הטיפול הרפואי בנשים. החוקרות טיפלו בבעיה האמורה בכלים של למידה חישובית ובהם עיבוד שפה טבעית (NLP) ובפרט ייצוג וקטורי של מילים (Word embeddings) – גישות המאפשרות "הבנה" של טקסטים על ידי מחשב.

קראו עוד

האלגוריתם הצליח לשפר משמעותית משימות חיזוי על נשים בהקשרים שונים ובהם משך האשפוז של המטופל, אשפוז-מחדש תוך חודש לכל היותר וקורלציה בין מחלות שונות. החוקרות מאמינות כי מאמרן ב- JAMIAיגביר את המודעות לבעיות של תת-ייצוג במחקרים קליניים ובמחקר בכלל ויוביל לפיתוח פתרונות נוספים שישפרו את איכות הרפואה המותאמת אישית.

צפו בכתבה

טכנולוגיה המתקנת תת-ייצוג של נשים במחקרים קליניים
מיטה חכמה למניעת נפילות מאושפזים
מיטה חכמה למניעת נפילות מאושפזים

הסטודנטים אלינור גינזבורג, לאון קוסארב ותומר רון, בסיוע צוות המחלקה הנוירוכירורגית ברמב"ם פיתחו מערכת המזעיקה את הצוות הרפואי בעת ניסיון של מאושפז לצאת מהמיטה.

לבעיה נחשפה אלינור במסגרת התנדבות במחלקה, בעיה שאף נחקרה בבית החולים והוגדרה כבעיה מרכזית. כאשר המטופלים נשארים לבדם במיטת בית החולים, הצוות הרפואי מרים את מעקה המיטה כדי למנוע יציאה ונפילה של המטופל. למרות המעקה המורם, מטופלים רבים מנסים לקום מהמיטה וזאת תוך ניסיון טיפוס מעל המעקה, פעולה אשר ברוב המקרים מסתיימת בנפילה, בהארכת משך ההחלמה ובפציעות קשות.

קראו עוד

הפרויקט פותח במסגרת קורס IoT בהנחיית איתי דברן ותום סופר – מהנדסי המרכז לטכנולוגיות חכמות בפקולטה (ICST) אשר רותמים הסטודנטים לפיתוח טכנולוגיות שונות למען החברה.