פרס מצוינות חברתית לשנת 2020

לינה מדלג' רק בת 26 – ומאחוריה שורה מרשימה של פרויקטים והישגים כמו גם פעילות התנדבותית נרחבת. על הפעילות הזאת היא קיבלה את פרס המל"ג ע"ש שוש ברלינסקי שיינפלד ז"ל למעורבות חברתית בקהילה.

הפרס, נועד לעודד ולהוקיר סטודנטים וסטודנטיות התורמים מזמנם ומכישוריהם לקהילה.

פרס מצוינות חברתית לשנת 2020

כל היוזמות