CS GOES GREEN

Go GREENכחלק מהמהלך הטכניוני להפסקת שימוש בכלים חד פעמיים ועידוד מחזור על ידי פיזור מיכלי מחזור והפרדת פסולת ברחבי השטחים הציבוריים בקמפוס.

הפקולטה למדעי המחשב נרתמה למהלך ולקחה את זה כמה צעדים קדימה!

יצאנו בקמפיין ירוק המדבר בשפה שלנו #CS GOES GREEN לעידוד שמירה על איכות הסביבה וחשיבה "ירוקה"

 

 

 

 

 

 

 

 

כל היוזמות